Moduulirakentaminen | Laadukasta ja nopeaa | FM-Haus

  

  

nykyaikainen moduulirakentaminen on kustannustehokasta

MODUULIRAKENTAMINEN
LAATUA JA NOPEUTTA RAKENTAMISEEN

 

moduulirakentaminen on laadukas vaihtoehto

 

Milloin moduulirakentaminen kannattaa?

Moduulirakentaminen on oikea ratkaisu silloin, kun tilatarve on nopeastikin muuttuva tai rakennus halutaan siirtää kätevästi paikasta toiseen.

Mestarimoduuleilla voidaan rakentaa esimerkiksi päivittäistavarakauppoja, kouluja, päiväkoteja, palvelukeskuksia ja muita siirrettäviä rakennuksia.

Moduulirakentaminen on nopeaa ja rakennuksen pystytys tapahtuu nopeimmillaan jopa viikossa.Kuljetamme moduulirakenteiset valmiit tilat tilaelementteinä paikalleen.

Valmistamme rakennukset täysin valmiiksi tuotantotiloissamme pienkalusteita myöten. Suomen suurimpien moduulirakennusten kokonaistoimittajalta saat uuden rakennuksesi avaimet käteen -toimituksena luotettavasti, nopeasti ja vaivattomasti.

Siirtokelpoinen moduulirakentaminen vastaa lisääntyvään kaupan ja asumisympäristöjen muutostarpeeseen. Yksi- tai kaksikerroksiset rakennukset voidaan tarvittaessa siirtää helposti paikasta toiseen ja ne kestävät useampiakin siirtoja.

 

Moduulirakentamisen historia FM-Hausilla

Idea moduulirakentamiseen syntyi 2000-luvun alussa, kun rakennettiin kaupan rakennuksia paikanpäällä kohteessa sääolosuhteiden armoilla ja tiukilla aikatauluilla: Mitenkä voitaisiin saada tuotteet valmiimpana työmaalle, jotta rakentamisen aikataulu lyhentyisi kohteessa. Moduulirakentamisen ensimmäiset visiot syntyivät asiakkaan kanssa kahvipöytäkeskusteluissa Hämeenlinnassa. FM-Haus visioi moduulirakentamista rakentaessaan erilaisia puuelementtirakenteisia kohteitaan, mitenkä tällainen voitaisiin rakentaa moduulirakenteisena. Visioinnin kautta syntyi uusi moduulirakenteinen tuote Mestari-tuoteperheeseen. Moduulirakentamista varten rakennettiin tuotantotilaa 3200m2 lisää vastaamaan kasvavaan kysyntään. Iso investoiti nosturiratoineen onnistui aikataulullisesti oikeaan aikaan. Ensimäisen moduulirakenteisen rakennuksen toimitus oli keväällä 2016 Lohjalle.

Moduulirakentaminen tehtaalla

Moduulirakentaminen aloitetaan hyvällä ja tehokkaalla tilankäyttösuunnittelulla asiakkaan kanssa. Suunnitelmista syntyy rakennuksen 3D-malli, joka auttaa ja motivoi tuotannossa työntekijöitä heti alusta saakka. Moduulirakennukset valmistetaan lämpimissä tuotantotiloissa Jokioisilla. Tuotanto-olosuhteet tehtaalla on aina parhaat mahdolliset, eikä moduulit ole rakentamisen aikana sääolosuhteiden armoilla. Myös sisustustyöt tehdään moduulirakennuksiin tehtalla valmiiksi aina kalustamista myöten. Myös talotekniikka asennetaan tehtaalla, moduulirakennusten väliset talotekniikkakytkennät tehdään työmaalla asennuksen yhteydessä.

 

Ekologinen moduulirakentaminen

Materiaalit pystytään hyödyntämään kustannustehokkaasti rakennettaessa moduuleilla: Hukka % on pieni, kaikella rakentamisesta jääneellä puutavaralla lämmitetään tuotantotiloja. Lisäksi kaikki pakkaus- ja muut jätteet lajitellaan tyypeittäin ja kierrätetään oikeaoppisesti. Ekologisuus tulee esille myös työmaalla, sillä rakennusjätteen määrä kohteessa on pieni, kun rakennus toimitetaan valmiina moduulina.

 

Moduulirakennuksen toimitus

Tehtaalla moduulirakennukset suojataan kutistemuovilla sisätiloissa. Moduulirakennukset siirretään kohteeseen erikoiskuljetuksella. Kohteessa moduulit nostetaan isoilla autonostimilla perustusten päälle. Pakkaussuojaukset poistetaan, suoritetaan talotekniikan kytkennät moduuleitten välillä ja viimeistellään moduulien liitoskohdat. Moduulirakentamisen avulla on rakentamisen kesto työmaalla lyhyt ja kohteet luovutetaan asiakkaalle muutamassa viikossa.

MODUULIRAKENTAMINEN - ASIAKKAAN TARPEEN MUKAAN SUUNNITELTU JA TOTEUTETTU

Tuotannossa on käytössä ISO 9001:2000 standardin mukainen laadunvalvonta- ja toimintajärjestelmä.

 

Moduulirakentaminen ammattitaidolla FM-Haus Oy:ltä

Uuden ajan moduulirakentamisen tuotantolaitos

Investoimme vuonna 2016 yli 3 200 neliötä uutta tuotantotilaa mahdollistaaksemme erityisen suurien moduulien rakentamisen tehokkaasti ja nopeasti.

Mestarimoduuli
  • Rakennus täysin siirrettävissä uuteen paikkaan
  • Suurikin moduulirakennus käyttövalmis viikoissa
  • Moduulit valmistetaan kuivissa sisätiloissa
  • Rakennus räätälöidään käyttötarpeen mukaisesti
  • Turvallinen, laadukas, ekologinen moduulirakentaminen

Moduulirakentaminen - FM-Haus Oy - Ota yhteyttä!

Lue myös: Hallit | Puuelementti

FM-Haus toimii puuelementtirakentamisen kolmella alueella: Mestarihallit, valmiit siirtokelpoiset Mestarimoduuli-rakennukset ja Mestarielementit. Yli 2 000 tyytyväistä asiakasta kaupan, teollisuuden, maatalouden ja julkisrakentamisen alalla on valinnut tilaratkaisuksi Mestari-tuotteen. FM-Hausin tuotteet valmistetaan Jokioisilla.

FM-Haus Oy
Pellilänkolmiontie 8
31600 Jokioinen
puh. (03) 424 9100

- Hallit
- Moduulirakentaminen
- Puuelementti